Generalforsamling 2023

DKK Kreds 11
Referat fra generalforsamlingen den 26.9.2023

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Jens som dirigent – valgt med klapsalver.
Dirigenten fastslår at indkaldelsen er korrekt indkaldt i Hunden både i Juli og August.
Som referent foreslår bestyrelsen Eva Damgaard – valgt med klapsalver.

2. Valg af stemmetællere
Per og Helle valgt med klapsalver.

3. Kredsformandens beretning om kredsens virke
Formanden gennemgår beretningen (vedlagt). Der har været mange arrangementer, blandt andet
Hundens dag, juletur, juleskue og foredrag. Godt besøg på vores træningspladser, der er stadig en
proces med at få flere trænere til kredsen. Nordisk udstilling er godt overstået.
Stor gå på mod i bestyrelsen for det nye år.
Oliver er blevet kredsens hovedsponsor de næste 2 år.
Hjemmesiden er ved at blive lavet færdig, da den er ny. Den bliver nemmere og mere brugervenlig.
Formanden slutter med at takke de frivillige.
Kim Vigsø Nielsen kommenterer, at der ikke kan deles fra kredsens Facebook side. Bestyrelsen
prøver at ligge alt op i de åbne grupper.

4. Kassereren fremlægger det revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
Regnskabet er udleveret. (Vedlagt)
Kassereren gennemgår de forskellige poster.
Træner jakker er lagt ind under træner udgifter. Kim Vigsø Nielsen udtrykte et ønske om, at det var
mere udpenslet at jakker var en del af trænerudgifter.
Regnskabet er godkendt med klapsalver.

5. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der er 6 som stiller op til bestyrelsen.
Birgitte Vilstrup Jørgensen – 12 stemmer 2. suppleant
Birgith Gammelgaard – 8 stemmer
Jeanette Lund – 26 stemmer
Stephanie Fischer Gabel – 16 stemmer
Caroline Lyngbo – 21 stemmer
Susan Eskesen Bramming – 14 stemmer 1. suppleant

7. Valg af revisor og revisor suppleant
Anette Klint foreslås som revisor – hun takkede ja og er valgt med klapsalver.
Revisor suppleant – Gurli Nielsen takker ja og er valgt med klapsalver.

8. Eventuelt
Juleskuet. Det nævnes at der er mange som gerne vil have en roset på skuet. Bestyrelsen har ikke hørt dette tidligere fra udstillere, men vil gerne reklamere med, at det er muligt at få en roset hvis der tilmeldes 10 i en race. 
Det er muligt at købe rosetter på skuet.
Forslag om, at det kan gives til nye udstillere.
Spørgsmål om, hvad er skue? Forklares, at det er en uofficiel udstilling.
Forslag til, at man kan vælge mellem nisse eller roset.
Der laves forslag om, at der laves 3 skuer de år, hvor der ikke er national udstilling. Bestyrelsen er i dialog i forhold til flere skuer, blandt andet unghunde skuer.

Dirigenten takker for god ro og orden.
Referent                  Dirigent
Eva Damgaard         Jens Møller Christensen
                              Underskrevet 8/10‐2023