Hvalpeforsætter

Hvis du er den stolte ejer af en hundehvalp på mellem 8 uger og 6
mdr., kan du og din hvalp starte på et hvalpemotivations hold.
Hvalpen er i denne periode meget modtagelig for nye indtryk. Det er
vigtigt, at hvalpen kommer ud og møder andre venlige mennesker og
hunde - hvilket I får mulighed for på dette kursus.
På Dansk Kennel Klubs hvalpemotivations kursus præsenteres du og
hunden for fordelene ved lystbetonet indlæring og træning. Dette har
til formål at styrke samarbejdet og tilliden mellem dig og hunden.
Kurset strækker sig over ca. 2 måneder, hvor der foruden teoretisk
orientering foregår en del praktisk træning med hvalpen, bl.a.:
Miljøtræning - lyde, trafik, trapper, broer m.m. i bymæssig
bebyggelse og i naturen.
Socialt samvær - fornuftig omgang med fremmede hunde og
mennesker.
Indkald og håndteringsøvelser - hvalpen lærer at komme, at sidde, at
stå og at ligge roligt.
Samarbejds- og kontaktøvelser - ejeren får ideer til daglig træning
som flokfører.
Gå i line - hvalpen motiveres til at følge sin ejer i løs line.
Søgeudvikling - hvalpens interesse for at bruge næsen til at søge
udvikles på en sjov og spændende måde.
Der vil være MAX. 10 hunde på holdet.
MIN. 4 tilmeldte hvalpe for at holdet bliver aktuelt.
Yderligere oplysninger hos instruktør: Joan Rogers
Telefon: 20 24 11 26
Mail: rogers@privat.dk