Hvalpeforsætter

Hvis du har gået på hvalpemotivations hold, og gerne vil have lidt
mere læring kan du tilmelde dig Hvalpe fortsætter. Hvalpen er i denne
periode fortsat meget modtagelig for nye indtryk. Det er vigtigt, at
hvalpen kommer ud og møder andre venlige mennesker og hunde -
hvilket I får mulighed for på dette kursus.
På Dansk Kennel Klubs hvalpemotivations kursus præsenteres du og
hunden for fordelene ved lystbetonet indlæring og træning. Dette har
til formål at styrke samarbejdet og tilliden mellem dig og hunden.
Kurset strækker sig over ca. 2 måneder, hvor der foruden teoretisk
orientering foregår en del praktisk træning med hvalpen, bl.a.:
Der er teoriaften 10. maj 2022 dette foregår uden hund.
Miljøtræning - lyde, trafik, trapper, broer m.m. i bymæssig
bebyggelse og i naturen.
Socialt samvær - fornuftig omgang med fremmede hunde og
mennesker.
Indkald og håndteringsøvelser - hvalpen lærer at komme, at sidde, at
stå og at ligge roligt.
Samarbejds- og kontaktøvelser - ejeren får ideer til daglig træning
som flokfører.
Gå i line - hvalpen motiveres til at følge sin ejer i løs line.
Søgeudvikling - hvalpens interesse for at bruge næsen til at søge
udvikles på en sjov og spændende måde.
Andre sjove tiltag – det kan være balance øvelser, tur i naturen eller
andet jeg finder på af gode øvelser.
Der vil være MAX. 15 hunde på holdet.
MIN. 5 tilmeldte hvalpe for at holdet bliver aktuelt.

Yderligere oplysninger
Telefon:20256140
Mail: hundetraeningvarde@gmail.com