Hvalpehold

Hvis du er den stolte ejer af en hvalp kan du og din hund starte på et

hvalpehold.
Her trænes der bla.
Det er meget selvstændig træning, naturlig med hjælp af træner

Miljøtræning - lyde, trafik, trapper, broer m.m. i bymæssig bebyggelse og i
naturen.
Socialt samvær - fornuftig omgang med fremmede hunde og mennesker.
Indkald og håndteringsøvelser - hvalpen lærer at komme, at sidde, at stå
og at ligge roligt.
Samarbejds- og kontaktøvelser - ejeren får ideer til daglig træning som
flokfører.
Gå i line - hvalpen motiveres til at følge sin ejer i løs line.
Søgeudvikling - hvalpens interesse for at bruge næsen til at søge udvikles
på en sjov og spændende måde.
Løsningen på det daglige problemer som kan opstå

Træningen kører over 10 gange a 1 times varighed.
Der vil MAX være 15 hunde på holdet.
Der trænes kun ved lystbetonet indlæring og træning. Dette har til formål
at styrke samarbejdet og tilliden mellem dig og din hund.
MIN. 5 tilmeldte hunde for at holdet bliver aktuelt.
Yderligere oplysninger hos: Jeanette Lund
Telefon: 20256140
Mail: hundetraeningVarde@gmail.com