Unghunde hold

Hvis du er den stolte ejer af en unghund på mellem 6 måneder og 1½ år,
kan du og din hund starte på et fortsætter hold.
Som regel er lømmelalderen på sit højeste i denne alder og derfor vil der
på dette hold IKKE kun være en masse lydighedsøvelser men bl.a. en
masse hjernegymnastik for unghundene.
De vil også komme ud og træne i forskellige miljøer. Derfor vil træningen
ikke kun være på de samme arealer under træningsforløbet. Så der skal
påregnes lidt kørsel til nogle af dagene men det vil være i lokalområdet.
Der skal yderligere være opmærksom på at træningen vil primært foregå
om tirsdagen, men enkelte gange er det om lørdag/søndag.
Træningen kører over 8 gange hvor de 2 af gangene er træningen a 2
timers varighed.
Der vil MAX være 5 hunde på holdet.
Der trænes kun ved lystbetonet indlæring og træning. Dette har til formål
at styrke samarbejdet og tilliden mellem dig og din hund.
MIN. 3 tilmeldte unghunde for at holdet bliver aktuelt.
Yderligere oplysninger hos instruktør: Anita Harboe
Telefon: 60 21 02 09
Mail: dkkskjern@gmail.com