Familie hunde hold

Hundens alder: over 6 måneder
Varighed: 8 uger
Antal deltagere: Maks 8
Familiehundetræning er et tilbud til alle hunde over 6
måneder (voksne hunde og pensionisthunde er også velkomne) og deres
ejere.
Ved hjælp af moderne, belønningsbaserede træningsmetoder og
relevante
aktiviteter lærer både hund og fører at begå sig og få en god hverdag
sammen. I træningen indgår såvel praktiske som teoretiske elementer.
Familiehundetræning giver hunde og ejere mulighed for at lære
aktiviteter, der motiverer hunden, højner dens lyst til samarbejde og
trætter den på en god måde. Træningen tilstræbes at have et socialt
element og er i mindre udstrækning konkurrencepræget.
Til Familiehundetræning bliver der først og fremmest undervist i helt
basale øvelser som f.eks. sit, dæk, gå pænt i snor, hilse pænt, vente og
komme på
indkald. Der ud over kommer der på holdet også til at være emner som
tricks og nose work på bordet.
Formålet med at gå til Familiehundetræning er at få ideer til en god og
indholdsrig hverdag med hunden. Gennem træning forstærkes jeres
samarbejde og du får nogle gode redskaber til at håndtere hunden på en
god måde året rundt.
Det med småt:
For at deltage i træning i DKK, skal din hund være vaccineret mod
parvovirus, og du skal have tegnet en ansvarsforsikring på hunden.
Du skal være medlem af DKK, og din hund skal kunne træne sammen med
andre hunde, dvs. at den ikke må udvise aggressiv adfærd, og du skal have
kontrol over den, så den ikke løber væk eller løber hen og forstyrrer de
andre hunde.
Der vil være MAX. 8 hunde på holdet.
MIN. 5 tilmeldte hunde for at holdet bliver aktuelt.
Yderligere oplysninger hos DKK instruktør Anita Harboe
Telefon: 60 21 02 09
Mail: dkkskjern@gmail.com