Juleskue den 12. december 2020

Kredsen forventer at afholde sit årlige juleskue lørdag den 12. december 2020 i Horne Hal og Idrætspark, 6800 Varde

Som dommere er inviteret Christina Dyna Rasmussen og Svein E. Bjørnes. 

I løbet af oktober måned vil der blive åbnet for tilmelding via hundeweb.dk

Der vil også i løbet af oktober måned blive offentliggjort hvordan juleskuet vil blive afviklet.

Evt. spørgsmål kan sendes til kredsens formand Gurli Nielsen, mail chgj234@gmail.co