Nyheder fra kredsen


Kredsbestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 24. september 2019 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Gurli Nielsen

Næstformand: Kim Vigsø Nielsen

Kasserer: Anette Erdmann

Sekretær: Eva L. L. Damgaard

Bestyrelsesmedlem: Ejnar Brandt

Bestyrelsesmedlem: Kirsten Jessen

Bestyrelsesmedlem: Birgith Gammelgaard

1. suppleant: Jeanette Lund

2. suppleant: Erik Breucklen

Revisor: Susanne Conradsen

Revisorsuppleant: Annette Klint.