Hvalpefortsætter hold

Hvis du er den stolte ejer af en hvalp kan du og din hund starte på et

hvalpehold.
Her trænes der bla.
Miljøtræning - lyde, trafik, trapper, broer m.m. i bymæssig bebyggelse og i
naturen.
Socialt samvær - fornuftig omgang med fremmede hunde og mennesker.
Indkald og håndteringsøvelser - hvalpen lærer at komme, at sidde, at stå
og at ligge roligt.
Samarbejds- og kontaktøvelser - ejeren får ideer til daglig træning som
flokfører.
Gå i line - hvalpen motiveres til at følge sin ejer i løs line.
Søgeudvikling - hvalpens interesse for at bruge næsen til at søge udvikles
på en sjov og spændende måde.
Løsningen på de daglige problemer som kan opstå
Det er meget selvstændig træning, naturlig med hjælp af træner

Der vil MAX være 15 hunde på holdet.
Der trænes kun ved lystbetonet indlæring og træning. Dette har til formål
at styrke samarbejdet og tilliden mellem dig og din hund.
Træningen kører over 10 gange a 1 times varighed.
Vi træner følgende dage:
Den 9. oktober
Den 16. oktober
Den 23. oktober
Den 30. oktober
Den 6. november
Den 13. november
Den 20. november
Den 27. november
Den 4. december
Den 11. december

Der vil MAX være 15 hunde på holdet.
Der trænes kun ved lystbetonet indlæring og træning. Dette har til formål
at styrke samarbejdet og tilliden mellem dig og din hund.
MIN. 5 tilmeldte hunde for at holdet bliver aktuelt.

Tilmelding via hundeweb: Klik her

Yderligere oplysninger hos instruktør: Jeanette
Telefon: 20256140
Mail: hundetraeningVarde@gmail.com