Generalforsamling den 29. september 2020

Generalforsamling

Kredsens generalforsamling afholdes tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.30 på Filskov Kro, Amtsvejen 34, Filskov, 7200 Grindsted

Dagsorden i henhold til lovene. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 14 dage føre generalforsamlingen. 

Vi vil gerne have tilmelding til generalforsamlingen for at være sikker på at vi kan overholde sundhedsmyndighedernes krav til forsamlinger i fm COVID-19. Tilmelding sendes til formanden på mailadresse chgj234@gmail.com senest den 26/9-2020. 
Efter generalforsamlingen er kredsen vært ved kaffe og brød. 

Dagsorden til generalforsamlingen: 
a. Valg af dirigent
b. Valg af stemmetællere
c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed
d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber fra 1. august til
31. juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
e. Indkomne forslag
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Følgende besyrelsesmedlemmer er på valg:
  • Anette Erdmann
  • Ejnar Brandt
  • Eva Damgaard
  • Gurli Nielsen
g. Valg af revisor og revisorsuppleant
h. Eventuelt